Bolest levého (a samozřejmě i pravého ramene) není ničím neobvyklým. Na vině mohou být rozmanité příčiny. Jaké to jsou nejčastěji?

O bolesti levého ramene

Bolest levého ramene má různé příčiny. Obecně jde o vnitřní poruchy ramenního kloubu, poruchy tkáně, ale také může jít o přenesenou bolest.

Kromě bolesti ramene se často objevují i další příznaky, především postupné omezení hybnosti tohoto kloubu a někdy je příznakem i otok.

Pro prevenci bolesti ramene je vhodné pravidelně cvičit (s ohledem na zdravotní stav) a osvojení si správné držení těla. Důležité je rovněž rameno nadměrně nepřetěžovat, především nošením a zvedáním těžkých břemen.

Léčba bolesti levého ramene vychází z konkrétní příčiny. Obvykle je nutné odstranit zátěž, která je příčinou bolesti. Rameno musí být v klidu. Dále je pacientovi často předepisována rehabilitace, někdy je nutné operační řešení, vyžaduje-li to konkrétní diagnóza. V některých případech se užívají léky na zmírnění zánětu či bolesti.

Příčiny bolesti levého ramene

Bolest ramene má mnoho rozmanitých příčin. Uveďme si alespoň některé:

  • nadměrné zatížení ramene: Především dlouhodobé přetížení ramene je problematické. Potíže s tím mohou mít sportovci, ale i ti, kteří nadměrně zatěžují rameno při práce, například řidiči.
  • zamrzlé rameno: Projevuje se silnou bolestí a neschopností zvednout ruku. Bolest je tak silná, že v noci pacienty budí. Příčinou jsou funkční poruchy měkkých tkání, poruchy funkce svalstva rotátorové manžety, degenerativní změny měkkých tkání, zánět kloubních obalů, zánětlivé změny měkkých tkání, úrazy ramene, ale i třeba přetížení či prochladnutí.
  • artróza: Opakující bolest ramene může poukazovat na artrózu. I zde je častou příčinou nadměrný sport či přetěžování ramene v rámci povolání. Příznakem je i omezený rozsah pohybu.