Bolest nohou může mít různě vážné příčiny. A co když vás bolí konkrétně prsty na nohou? Pojďme si více přiblížit tuto bolest a její příčiny.

O bolesti prstů na noze

Bolest, která se soustředí do prstů, ukazuje na různé příčiny, často na dráždění nervových kořenů. To je způsobené jejich útlakem. Mnohdy bolesti prstů na nohou způsobují rozmanité deformity a otlaky, které způsobují narušení funkce prstů. Nejdříve je proto důležitá přesná diagnostika a podle toho se přistupuje k léčbě. Ta může být různorodá – úprava režimu aktivit, výměna obuvi s využitím korekčních vložek, ale také vám mohou být předepsány v případě zánětu protizánětlivé léky a v někdy se přistupuje k operaci.

Některé příčiny bolesti prstů na noze

Z konkrétních příčin bolesti prstů na noze si uveďme:

  • Freibergův-Köhlerův syndrom: Jde o osteonekrózu hlavičky druhé metatarzální kosti nohy. U této choroby kůstky na noze postupně odumírají. Objevuje se především u dospívajících dívek a léčba spočívá v odlehčení metatarzálních kostí vložkou. Někdy se přistupuje k operaci.
  • stresová zlomenina: Jedná se o zlomeniny prstců z přetížení. To se nejčastěji týká prstce ukazováku nebo malíku.
  • neuropatie: Dojde k ní při postižení některého nervu končetiny. Souvisí často s jinými nemocemi, například komplikovaná cukrovka. Dále je typická pro alkoholismus, narkomanii či polyradikuloneuritidu.
  • angina pectoris: I při této nemoci může pacient cítit, jak mu bolest vystřeluje až do prstů. Tato bolest se objevuje i při infarktu myokardu.
  • Mortonův syndrom: Představuje bolestivý zánět nervů směřujících do prstů. Mezi příčiny tohoto syndromu patří zborcená klenba nohy a může jít i o chronická traumata. Léčba je nejdříve konzervativní (vložky do bot), a když to nezabere, uvažuje se o chirurgickém zákroku.