Cvičení je chvályhodná aktivita, která se doporučuje z mnoha důvodů, alespoň do takové míry, do jaké nám to naše zdraví a kondice dovolí. Můžeme to však přehnat a následkem je bolest svalů po cvičení.

Svaly

Svaly tvořící svalovou soustavu umožňují aktivní pohyb člověka. V lidském těle je cca 600 svalů. Dělíme je na kosterní, srdeční a na hladkou svalovinu. Vůlí můžeme ovládat kosterní svaly, které také namáháme při cvičení. Podle funkce rozlišujeme ohybače, natahovače, přitahovače a odtahovače. Dále také můžeme rozlišovat svaly podle tvaru a výkonnosti.

O bolesti svalů po cvičení

Bolest svalů po cvičení není ničím neobvyklým. Stačí si dát intenzivnější trénink a často se objevuje i u začínajících sportovců, kteří na sportovní zátěž nejsou zvyklí. Pokud to s fyzickou aktivitou přeženete hodně, může se dostavit svalová horečka.

Uvádí se, že bolest svalů po cvičení je daná mikroskopickými trhlinkami ve svalových vláknech či uvolňováním kyseliny mléčné do svalů.

Většina bolestí svalů nejsou ničím závažným a za několik dní vymizí. Pokud je bolest svalů větší, doporučuje se vynechat náročnější fyzickou aktivitu. Naopak je vhodný mírný strečink, tedy protažení namožených svalů.

Bolest svalů se objevuje zpravidla druhý den po cvičení, ale také se můžete setkat s opožděnou bolestí svalů, která se dostaví zhruba dva dny po cvičení. Obvykle trvá delší dobu.

Bolest svalů po cvičení také může být následkem různých zranění. Ta se projeví hned. Někdy stačí ledování, jindy je nutné vydat se k lékaři.

Abyste předešli velké bolesti svalů po cvičení, je vhodné začínat s menší zátěží a postupně přidávat. Nepodceňujte ani regeneraci spočívají v lehké pohybové aktivitě, ale doporučuje se také masáž či sauna.