Hůře se vám dýchá a pociťujete bolest na hrudi? Dušnost a bolest na hrudi jsou příznaky, které se často objevují při různých nemocech. Pojďme si více přiblížit dušnost a bolest na hrudi.

Co je dušnost

Dušnost neboli dyspnoe se projevuje namáhavým a ztížených dýcháním. Člověk s dušností má pocit nedostatečného dechu. Dušnost je vnímaná jako velmi nepříjemná. Pacient se snaží zajistit si více vzduchu, ale to se mu nedaří.

Dušnost se objevuje u různých zdravotních problémů a ne vždy souvisí jen s nemocemi dýchacích cest. Dušnost může být subjektivní či objektivní.

Bolest na hrudi

Dušnost je často provázená bolestí na hrudi. Může však být i samostatným příznakem. Jeho příčiny ukazují na bezvýznamné potíže, ale také vážné onemocnění. Proto dlouhodobější bolesti na hrudi by vždy měly člověka vést k návštěvě lékaře.

Bolest na hrudi většinou vychází ze svaloviny a kostí. Zpravidla vede k jejímu zhoršování při hlubokém dýchání, kašli či jakékoliv námaze.

Příčiny dušnosti

Mezi nejčastější příčiny dušnosti a bolesti na hrudi patří:

  • fyzická kondice: Při nedostatečné kondici se dušnost a bolesti na hrudi objevují i při menší námaze. K těmto obtížím mají sklony především lidé s nadváhou.
  • zápal plic: Dalšími příznaky je únava, teplota, kašle, bolest hlavy a kloubů atd.
  • další potíže s plícemi: Dušnost a bolesti na hrudi se objevují i při pneumotoraxu, rozedmě plic, rakovině plic, plicní embolii, pliční hypertenzi atd.
  • zánět průdušek: Může mít akutní či chronickou formu. Akutní forma není výjimečná. Jde o zánět výstelky velkých dýchacích cest v plicích. Může být virového i a bakteriálního původu.
  • vysoký krevní tlak: Jeho dalšími příznaky jsou bušení srdce, otoky, končetin, poruchy ledvin, závratě atd.
  • srdeční arytmie: Projevuje se hlavně zrychleným až chaotickým tepem. Může vést až ke ztrátě vědomí.
  • užívání některých léků: Řadíme sem např. antitusika, benzodiazepiny, antimetabolity, analgetika atd.
  • další příznaky: Mezi další příznaky patří angina pectoris, otrava krve, infarkt mykoardu, nedovírání srdečních chlopní atd.