Porodu se ženy obávají, zvlášť pokud nemají s ním ještě žádné zkušenosti. Některé ženy zvládnou porod hravě, ale jiné dost potrápí. Bez bolesti se však neobejde žádný porod.

Bolest související s porodem

Bolest lze definovat jako nepříjemnou senzorickou a emocionální zkušenost, ale to, jak je bolest intenzivní, je vnímáno subjektivně, a proto ženy zkušenosti s bolestí při porodu popisují jinak. Samozřejmě také záleží na déle a průběhu porodu.

Ženy, které ještě nerodily, často chtějí informaci o srovnatelné bolesti s porodem, ale jde o velmi specifické bolesti. Pokud porod probíhá přirozeně, vnímají ho ženy v nižších oddílech mozku a jakoby v oparu. Žena tak po porodu zpravidla zapomene, o jaký druh bolesti šlo.

První bolesti související s porodem jsou mírné. Jde o křeče v břiše. Poté se přeměňují na bolesti a kontrakce v dolní části dělohy, v oblasti kříže a často se soustřeďují i do třísel. Tyto bolesti jsou nejdříve krátké a střídají je delší přestávky, které se postupně zkracují. Pokud jsou intervaly mezi porodními bolestmi kratší než 5 minut, přistupuje se k samotnému porodu. Tím končí otevírací fáze a začne vypuzovací fáze pojící se s bolestmi porodních cest.

Při porodu je důležitá i psychika ženy. Očekává-li porod s hrůzou, bolest si více uvědomuje. Obava je sice přirozená, ale je vhodné se co nejvíce uklidnit. Mnohým ženám pomáhá i přítomnost partnera a hudba. Dále pomáhají během otevírací fáze koupele, masáž, přikládání nahřátých ručníků na bederní páteř atd.

Léky proti bolesti při porodu

Lze také aplikovat tišící léky. Většinou se podávají, pokud nepomáhají jiné (nefarmakologické metody) na zvládání bolesti. Je možné podávat celková analgetiky do žíly, ale také se provádí lokální umrtvení, přičemž nejznámější je epidurální analgezie.

Při velkém neklidu a nadměrných obavách z porodu se někdy podávají anxiolytika.