I bolest můžeme dělit do různých druhů a liší se i intenzita bolesti. A co přesně znamená, když řekneme, že jde o neuropatickou bolest? Nejen tuto bolest si přiblížíme.

Obecně o bolesti

Bolest můžeme definovat jako nepříjemný stav mající subjektivní charakter. Základní dělení bolesti je na akutní a chronickou.

Zatímco akutní bolest vznikne náhle a obvykle nemá dlouhé trvání a dobře se léčí, chronická bolest je horší. Pacient se na ni adaptuje a její léčba je náročnější. Je to boj na dlouhou trať, a to je pro pacienta velmi vyčerpávající. Mnohdy není jasná její příčina a často nezabírají analgetika. Bolest dělíme také podle intenzity.

Léčba bolesti může spočívat v tlumení bolesti různými léky, případně mechanickým přerušením dráhy vedoucí bolest. Mnozí lidé řeší různé bolesti léky bez konzultace s lékařem. Pokud trpíte častěji na bolesti, je vždy lepší svěřit se lékaři.

Co je neuropatická bolest

Neuropatická bolest představuje bolest vzniklou poškozením periferní nebo centrální částí nervového systému. Toto poškození může být metabolické infekční, traumatické i jiné. Pro vznik této oblasti není nutné poškození tkáně. Na rozdíl od nociceptivní bolesti neslouží jako varovný či obranný signál. Nemá tak žádnou užitečnou funkci.

Rozdílný může být i druh a charakteristika bolesti. Pacient ji může popisovat jako bodavou řezavou, pichlavou, trvalou nebo záchvatovitou atd.

Objevuje se u různých neurologických nemocí. Někdy vede ke vzniku chronické bolesti, což velmi zhoršuje kvalitu života pacienta. Pojí se s pocity úzkosti a dalšími negativními psychickými stavy.

Aby bylo možné neuropatickou bolest léčit, je důležité stanovit správnou diagnózu a poté zvolit léčbu vhodnými léky, popřípadě jejich kombinací.

Diagnóza probíhá na základě vyšetření, kdy se lékař zaměřuje na anamnézu pacienta, provádí se také fyzikální a neurologická vyšetření, pomocná laboratorní a zobrazovací vyšetření a další.