Každého občas bolí hlava, ale někdy může jít o úporné bolesti, které již nejsou normální. Obzvlášť nepříjemná je tenzní bolest hlavy.

Co je tenzní bolest hlavy

Tenzní bolest hlavy patří mezi primární příčiny bolesti hlavy. Ty totiž dělíme na primární – bolest hlavy je nemocí sama o sobě, a sekundární, kdy bolest je symptomem jiných nemocí.

Příčina tenzní bolesti hlavy je dá zvýšeným napětím hlavových svalů. Pacient to vnímá jako stažení hlavy, které je velmi nepříjemné.

Přesná příčina napětí hlavových svalů není jasná, ale může to souviset s jednostranným monotónním zatížením, námahou zádových a krčních svalů, ale také se uplatňuje genetická predispozice a stres.

Tenzní bolesti hlavy mohou být tupé či svíravé. Bolest je oboustranná. Její intenzita je mírná až střední a může se projevovat epizodicky, kdy trvají méně než 15 dnů v měsíců, a chronicky – bolest je delší než 15 dnů v měsíci.

Tenzní bolest hlavy vzniká i zaniká náhle a neprovází ji další příznaky typické pro migrénu, tj. světloplachost, nevolnosti či zvracení.

Diagnostika a léčba tenzní bolesti hlavy

K diagnóze tenzní bolesti hlavy dochází na základě diagnostických kritérií. Jsou jimi bolesti tlakové či svíravé, bolesti bilaterální lokalizace mírné až střední intenzity, které neprovází další příznaky ani se nezhoršují fyzickou aktivitou. Pro diagnostikování tenzní bolesti hlavy je nutné splnit alespoň dva body z uvedených kritérií.

Při epizodách bolestí hlavy (mohou trvat několik minut i několik dní) se podávání léky na bolest hlavy, ale také je nutné léčbu podpořit vhodnou psychohygienou, tj. umění relaxovat, snaha o udržení duševní rovnováhy atd.