Nohu si můžeme zlomit v různých částech. Poměrně častým úrazem je zlomenina kotníku. Pojďme si ji nastínit.

O zlomenině kotníku

Zlomenina kotníku vzniká natažení, ohnutím či převrácením v hlezenním kloubu. Nejčastěji se tak děje následkem pádu, třeba při sportu či jiných aktivitách. Může jít o otevřenou či uzavřenou zlomeninu. Příznaky zlomeniny kotníku je kromě bolesti také otok a krevní výron. V rámci diagnostiky je třeba udělat rentgen, který zlomeninu potvrdí nebo vyvrátí. Někdy totiž jde „jen“ o vyvrtnutí kotníku.

Při zlomenině kotníku může dojít k posunutí kosti. Pak je důležité, aby byla kost navrácená do původní polohy a zafixovaná. Někdy k tomu poslouží sádrová dlaha či celková sádra, ale jindy je nutné stabilizovat kost operativně, a to dráty či šrouby.

Zlomenina kotníku se hojí různě dlouhou dobu. Záleží na typu zlomeniny i dalších faktorech. Obvykle jde o rozmezí šesti týdny až tří měsíců. Důležitá je rovněž rehabilitace kotníku.

Vymknutí a vykloubení kotníku

Dalšími zraněními související s kotníkem mohou být vymknutí či vykloubení kotníku. Vymknutí (distorze) kotníku je také poměrně častým zraněním. Znají ho především sportovci. Příznaky jsou podobné jako u zlomeniny. U některých pacientů následují poté recidivy dané špatným zahojením poškozených vazů, ke kterému při vymknutí dochází.  Léčba spočívá v ochraně před další zátěží, klidovému režimu, ledování, kompresi a zvednutí končetiny.

K vykloubení (luxaci) kotníku dochází vychýlením kloubní hlavice z kloubního pouzdra. Projevuje se otokem, bolestí, případně dalšími komplikacemi. Lékař vrací vykloubený kotník zpět. Tento úkon se nazývá odborně repozice a je bolestivý. Proto se obvykle předtím podává anestetikum. Kromě luxace, může dojít k subluxaci, což je neúplné vykloubení.